សិក្សា​កម្មវិធី​រចនា​រូបភាព Adobe Photoshop CS5 ជា​ភាសាខ្មែរ


  Photoshop គឺ​ជា​កម្មវិធី​រចនា និង​កាត់​ត​រូបភាព ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន Adobe អាច​និយាយ​បាន​ថា​ជា​កម្មវិធី​កាត់​ត​រូប​ភាព​ជាប់​​លេខ​ 1 ដែល​ដំណើរការ​ដោយ Windows។ កម្មវិធី​នេះ​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ ហើយ​សំបូរ Plug in បន្ថែម​ជំនាញ​ៗ (Plug in គឺ​ជា​កម្មវិធី​ភ្ជាប់​ជាមួយ​​នឹង​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដើម្បី​បង្កើន​មុខងារ​ ការងារ​ណាមួយ​ដែល កម្មវិធី​ដើម​ធ្វើ​មាន​បាន ហើយ Plug in ក៏​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ណាស់​ដែរ​) , សូម​ចែករំលែក​បន្ត​នូវ​សៀវភៅ​សិក្សា​និង​មាន​លំហាត់​ខ្លះៗ​ជា​ភាសា​ខ្មែរ ដែល​រៀបរៀង​​ដោយ វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ពហុបច្ចេកទេស​កម្ពុជា។

៙ ព័ត៌មាន​ទាញ​យក ៖

- ឈ្មោះ​សៀវភៅ : សៀវភៅ​សិក្សា​កម្មវិធី​រចនា​រូបភាព Adobe Photoshop CS5 ជា​ភាសាខ្មែរ
- រៀបរៀង​ដោយ : វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ពហុបច្ចេកទេស​កម្ពុជា
- ទំហំ​ឯកសារ : 83.6 MB ជា PDF
- ទីតាំង​ទាញ​យក : SkyDrive របស់​ខ្មែរ​សម្រាប់​ព័ត៌មានវិទ្យា
- ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ចូល​ទៅ  ខ្មែរ​សម្រាប់​ព័ត៌មានវិទ្យា (Kh4IT)
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 comments

 
© 2011 អាយធីក្លាស់៤០១
Designed by MUON RATANA
Made On 25/06/2013
Tel:098 50 99 66

Back to top